جشن روز ICDL

31 تیرماه،(22July) همزمان با عقد اولین قرارداد بنیاد ICDL ایران با بنیاد جهانی ICDL به عنوان روز ICDL ایران نامگذاری گردیده است.

 

 


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home3/isfaha55/public_html/wp-includes/plugin.php on line 443