تاریخ آزمون ها

لطفا تا 24 ساعت قبل از تاریخ آزمون جهت هماهنگی با دفترمرکزی تماس بگیرید(36281122-031).

در صورت ثبت نام و عدم شرکت در جلسه آزمون شما در آزمون غیبت خورده و بایستی هزینه آزمون مجدد پرداخت نمایید.

همراه داشتن کارت آزمون و کارت شناسایی معتبر در جلسه آزمون اجباری است.

ردیف

تاریخ آزمون

نوع آزمون

1

1401/2/01

 ICDL

1401/2/01 e-Kids
1401/2/01 web Editing
2 1401/03/05  ICDL
1401/03/05 e-Kids
1401/03/05 image editing

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home3/isfaha55/public_html/wp-includes/plugin.php on line 443