کودکان الکترونیکی(e-Kids)

دنیای امروز دنیای اطلاعات و ارتباطات نامیده می شود. امروزه باگسترش علوم الکترونیک و کامپیوتر و همچنین رسانه های همگانی از جمله رادیو، تلویزیون و خصوصا ظهور اینترنت و … ، کامپیوتر بخش مهم و جدایی ناپذیر زندگی ما شده است.

فناوری های جدید ارتباطات و اطلاعات، همه چیز را دستخوش تغییر و تحول کرده اند. از نحوه زندگی کردن گرفته تا روش های آموزش و یادگیری. کودکان، کامپیوتر را برای انجام تکالیف مدرسه، بازی، سرگرمی، ارتباط با دوستان و فامیل و … استفاده می کنند. از اینرو، آموزش اصولی کامپیوتر به یک کودک به اندازه آموزش خواندن و نوشتن اهمیت دارد.

در این میان، با توجه به همه گیر شدن استفاده از اینترنت و فضای مجازی، کودکان و نوجوانان در کنار برخورداری از مزیت های بیشمار موجود، در معرض خطرات ناشی از معایب استفاده از فضای مجازی قرار دارند و ناآشنا بودن آنان با این فضا و عدم درک درست نسبت به استفاده صحیح از آن بویژه در سنین پایین، خطرات ناشی از آن را دو چندان می کند. لذا، ارائه آموزش های لازم در این زمینه نیز ضروری است تا امنیت خاطری را برای والدین ایجاد کند و فرزندان بتوانندضمن استفاده درست از مزایای فضای مجازی از خطرات و معایب استفاده از این فضا مصون بمانند.

در همین راستا و به منظور غنی سازی اوقات و فراهم آوردن فرصت مناسب برای رشد مهارت های کامپیوتری دانش آموزان، مرکز آموزش اصفهان صفریک دوره های کودکان الکترونیک در سطوح مختلف طراحی کرده است.همچنین  موارد آموزش مدنظر ما که مطابق با سرفصل فصل های بین المللی نیز می باشد، توسط مدرسین باتجربه این مرکز به صورت کتاب تهیه گردیده است. نوع نوشتار کتاب ها مطابق با سن مخاطب و به صورت ساده و قابل درک می باشد.


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home3/isfaha55/public_html/wp-includes/plugin.php on line 443