نمونه مدارک

 

کودکان الکترونیکی

نمونه مدرک کودک الکترونیک

 

شهروند الکترونیکی

 

مهارت های هفتگانه ICDL (مفاهیم فناوری اطلاعات، ویندوز، ورد، اکسل، اکسس، پاورپوینت، اینترنت)

 

گواهی حضور(مدرک به زبان فارسی همراه با نمرات اخذ شده)