تاریخ آزمون ها

لطفا تا 24 ساعت قبل از تاریخ آزمون جهت هماهنگی با دفترمرکزی تماس بگیرید(36281122-031).

در صورت ثبت نام و عدم شرکت در جلسه آزمون شما در آزمون غیبت خورده و بایستی هزینه آزمون مجدد پرداخت نمایید.

همراه داشتن کارت آزمون و کارت شناسایی معتبر در جلسه آزمون اجباری است.

ردیف

تاریخ آزمون

نوع آزمون

1

1400/2/30

 ICDL