مرکز آموزش کامپیوتر و آزمون های بین المللی اصفهان صفریک

 برگزارکننده کلیه دوره های کامپیوتر از

سطوح مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی سنین 

 

برگزاری آزمون و ارائه مدرک بین المللی معتبر از بنیاد ICDL ایران

 

 

این مدارک بین المللی، بدون نیاز به ترجمه و  زیر نظر وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بوده و در 158 کشور دارای اعتبار می باشد.