گواهی نامه بین المللی ICDL CAD

فواید CAD برای کارفرمایان

  • یک معیار ملموس برای مهاذت های ۲D CAD ایجاد می کند.
  • بهترین عملکرد بین المللی در زمینه مهارت های ۲D CAD را تائید می کند.
  • قابلیت های ۲D CAD در میان نیروی کاری در یک سطح خواهد بود.
  • اتلاف وقت ناشی از نداشتن دانش ۲D CAD را کاهش می دهد و بهره وری را افزایش می دهد.

فواید CAD برای داوطلبان

  • برنامه درسی جامه در رابطه با مهارت های اصلی ۲D CAD
  • تولید شده از طریق مشورت با متخصصان CAD و کارشناسان برجسته صنعت
  • محتوایی چالشی و محکم با فرمتی ساده برای کاربر
  • گواهی نامه طراحی شده برای نیازهای یک کاربر مدرن
  • فرآیند آزمون گیری منسجم و موثر