گواهی نامه بین المللی ICDL Advanced مهارت های پیشرفته

ارتقای مهارت های کامپیوتر به سطح بالاتر

ICDL Advanced یک برنامه سطح بالاست که برای افرادی طراحی شده است که با موفقیت مهارت های ICDL را کسب کرده اند و می خواهند مهارت های خود را ارتقا دهند. ICDL Advancedدر نتیجه تقاضای زیاد بازار در میان گواهی نامه های بین المللی بنیاد ECDL سریع ترین رشد و پیشرفت را دارد.

ICDL Advanced ماژول های زیر را پوشش می دهد:

  • واژه پرداز پیشرفته
  • صفحه گسترده پیشرفته
  • پایگاه داده پیشرفته
  • ارائه مطالب پیشرفته

هر ماژول به عنوان یک گواهی نامه مستقل و مجزا طراحی شده و داوطلبان در صورت گذراندن هر ماژول به عنوان کاربر پیشرفته آن برنامه خاص گواهی نامه کسب خواهند کرد.