گواهی نامه بین المللی EUCIP

در جامعه اطلاعات عملکرد صحیح سیستم های ICT برای توسعه اجتماعی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.برنامه EUCIP(گواهی نامه اروپایی متخصصان انفورماتیک) برای کارشناسان و متخصصان  ICT طراحی شده است.این برنامه شامل یک گواهی نامه Core است که نهایتاً منجر به کسب گواهی نامه تخصصی برای مجموعه ای از مهارت های خاص شده و پروفایل حرفه ای خاص را برای داوطلب ایجاد می کند.هم چنین گواهی نامه مستقل برای IT Administrator نیز وجود دارد.

هدف برنامه EUCIP ارائه یک گواهی نامه شناخته شده برای مهارت های IT است که بر اساس استاندارد تعیین شده توسط CEPIS(هیئت انجمن های انفورماتیک تخصصی اروپا) برای متخصصان IT صادر می شود.

اهداف EUCIP عبارتند از:

  • تعریف یک استاندارد برگرفته از صنعت برای متخصصان انفورماتیک
  • برطرف کردن نیازهای بازار در حال توسعه برای متخصصان IT در سراسر اروپا
  • کمک به پرکردن خلاهای مهارت IT در اروپا
  • ارائه وسیله ای برای مادام العمر و ارتقای مهارتها در زمینه تخصصی IT

EUCIP برای چه کسانی طراحی شده است؟

این گواهی نامه برای کاربرانی که در صنعت،دولت و سازمان های عمومی کار می کنند طراحی شده است.

EUCIP با ایجاد یک استاندارد حرفه ای IT ، اعتمادی به استاندارد جدید مهارت در سراسر اروپا برای متخصصان IT به وجود می آورد،خلاهای مهارت های IT را کاهش می دهد و ارزش نیروی انسانی بازار را به کاربران مورد تائید افزایش می دهد.