شرکت در نوزدهمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون  اداری Autocom 2013

تاریخ نمایشگاه : ۴ تا ۸ دی ماه ۹۲

ساعات بازدید : ۳ بعدازظهر تا ۹ شب

محل برگزاری نمایشگاه : اصفهان-پل تاریخی شهرستان-محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان-سالن شیخ بهایی غرفه ۱۰۹