زمان برگزاری آزمون ICDl – مرکز آموزش و آزمون اصفهان صفر یک
زمان برگزاری آزمون ICDL در مرکز آموزش اصفهان صفر یک، مطابق روال سابق هر دو هفته یک بار انجام خواهد شد. پیرو این برنامه ریزی، در نخستین روز ماه آذر ( پنجشنبه اول آذر ماه) آزمون ICDL در تمامی مهارت ها برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری آزمون بین المللی ICDL - مرکز آموزش و آزمون اصفهان صفر یک
این آزمون از ساعت ۸:۳۰، فعال و قابل اجرا می باشد. لازم است متقاضی آزمون حداقل دو روز قبل از تاریخ ذکر شده نسبت به هماهنگی آزمون اقدام نماید. افراد دارای لوگ بوک اعتباری با تماس تلفنی با مرکز قادر به هماهنگی جهت آزمون می باشند.

لازم به ذکر است که افرادی که تاریخ دفترچه آنها به اتمام رسیده می بایست قبل از این تاریخ نسب به شارژ مجدد دفترچه خود اقدام نمایند؛ در غیر اینصورت مجاز به شرکت در آزمونهای مهارت ICDL نخواهند بود.
همچنین افرادی که تاکنون نسبت به خرید دفترچه اقدام ننموده اند، لازم است قبل از این تاریخ با مراجعه به مرکز آموزش و آزمون بین المللی اصفهان صفر یک نسبت به پرداخت هزینه خرید دفترچه اقدام نمایند؛ تا آمونهای ICDL برای آنها فعال شده و قادر به شرکت در آزمون باشند.
مدارک لازم برای خرید لوگ بوک اعتباری و شرکت در آزمون:
– یک کپی از شناسنامه
– یک کپی از کارت ملی
– یک قطعه عکس ۴*۳
– پرداخت هزینه خرید لوگ بوک اعتباری
تذکر ویژه و مهم: بر طبق قوانین بنیاد ICDL، داوطلبان این آزمون طبق روال گذشته، باید لوگ بوک اعتباری و شناسنامه خود را همراه داشته باشند. درصورت عدم همراه داشتن شناسنامه از ورود آنها به سایت برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.
لازم به ذکر است پس از اینکه کاربر در هر ۷ مهارت موفق به کسب نمره قبولی شد، مدرک بین المللی ICDL برای فرد صادر خواهد شد.