تاریخ برگزاری آزمون بین المللی ICDL-eKids-e-Citizen

آزمون ICDL:

پنجشنبه ۹ شهریور ماه ماه ۱۳۹۶

مهلت ثبت نام جهت شرکت در آزمون : تا چهارشنبه  8 شهریور ماه ۱۳۹۶