داوطلبان عزیز، جهت مشاهده نمرات آزمون خود در مهارت های قبول شده، از لینک زیر استفاده نمایید.

http://www.iranicdl.ir/ICDL/GradeUser/SearchGrade.aspx

توجه: برای مشاهده نمرات قبولی خود ورود کد ملی و رمز تصویر الزامی است.